Despre Holocaust


Motivaţia de bază [a Holocaustului] era pur ideologică, înrădăcinată într-o lume existentă numai în imaginaţia nazistă, unde unei conspiraţii evreieşti internaţionale de a controla lumea i se opunea o misiune “ariană” paralelă. Nici un genocid de până în ziua de azi nu fusese bazat atât de complet pe mituri, halucinaţii, pe o ideologie abstractă, nepragmatică – care a fost apoi pusă în aplicare prin mijloace foarte raţionale şi pragmatice.” (Yehuda Bauer)

Tags: Citate despre agresiune, citate despre holocaust, citat Yehuda Bauer